Skip Navigation

Selecteer taal

Uw auto en kuilen

in het wegdek

Het is bewezen dat kuilen in het wegdek uw auto kunnen beschadigen, zelfs wanneer u tijdig reageert om ze te vermijden. Terwijl sommige schade onmiddellijk zichtbaar is, kan het enige tijd duren voordat u opmerkt dat uw auto niet zo goed presteert als vroeger.

Over het algemeen zijn er twee factoren die rechtstreeks van invloed zijn op het type en de ernst van de beschadiging aan uw auto veroorzaakt door kuilen in het wegdek:

  • De snelheid waarmee u over de kuil rijdt;
  • De diepte van de kuil in het wegdek.

Welk type beschadiging kunnen kuilen in het wegdek nu echt veroorzaken? Wat moet u doen wanneer over een kuil in het wegdek wordt gereden?

Welke beschadiging kunnen kuilen in het wegdek veroorzaken?

Banden

Als het gaat om kuilen in het wegdek zijn de banden het meest kwetsbare onderdeel van uw auto. Veel voorkomende problemen als gevolg van kuilen in het wegdek zijn uitstulpingen op de bandwand, profielscheiding of een lekke band. Er kan tevens ongelijkmatige slijtage op de banden voorkomen als gevolg van een incorrecte uitlijning door de kuil in het wegdek of beschadiging van de velgen door een grote of diepe kuil in het wegdek.

Hoe veroorzaakt een kuil in het wegdek deze beschadiging?

Een uitstulping op de bandwand ontstaat wanneer de band een kuil in het wegdek raakt en door de impact de (normaal gesproken) luchtdichte voering van de band van de bandwand wordt gescheiden, zodat lucht ontsnapt naar het karkas (of lichaam) van de band. Dit veroorzaakt een luchtbel in de bandwand die op elk moment kan knappen. Profielscheiding kan voorkomen wanneer de band tegen het wiel wordt gedrukt wanneer de harde rand van een kuil in het wegdek wordt geraakt en het rubber uiteen wordt gereten. En omdat de velgen van de meeste moderne auto's zijn gemaakt van aluminium, ontstaan snel deuken wanneer over een diepe kuil in het wegdek wordt gereden.

Wat moet u doen wanneer beschadiging van uw banden wordt geconstateerd?

Wanneer ongelijkmatige slijtage van de banden wordt opgemerkt, kan het beste de situatie in de gaten worden gehouden. Wanneer echter andere beschadiging van de banden wordt opgemerkt, wordt aangeraden zo snel mogelijk de banden te laten vervangen.

Wanneer de velgen zijn ingedeukt, moeten deze liever eerder dan later worden vervangen. Een ingedeukte velg leidt tot een slechte afdichting tussen de velg en de band, wat kan resulteren in luchtlekkage en een lekke band. 

Hoe kunt u beschadiging aan de banden door kuilen in het wegdek voorkomen?

Naast het volledig vermijden van kuilen in het wegdek is de banden op de juiste bandenspanning te houden de eenvoudigste manier om beschadiging door kuilen in het wegdek te voorkomen.

Wielen

De wielen zijn tevens gevoelig voor beschadiging door kuilen in het wegdek. Kuilen in het wegdek kunnen krommingen, schilfers en scheuren in het wiel veroorzaken, waardoor wordt voorkomen dat het wiel een luchtdichte afdichting vormt met de band. Bovendien rolt een verbogen wiel niet soepel. Het is nog even goed te vermelden dat schilfers in het wiel niet altijd eenvoudig zijn te detecteren, omdat deze zeer kleine kunnen zijn, zich kunnen bevinden in één van de spaken of zijn bedekt met remstof en vuil van de weg.

Een ander potentieel probleem heeft betrekking op de wieluitlijning. Het raken van de harde rand van een kuil in het wegdek kan leiden tot een schokkende stuurinrichting , waardoor een incorrecte uitlijning van de wielen ontstaat. Deze beschadiging is wellicht alleen merkbaar wanneer de auto naar links of rechts afwijkt of wanneer de stuurinrichting minder snel reageert dan vroeger.

Wat moet u doen wanneer beschadiging van de wielen wordt geconstateerd?

Gescheurde wielen of wielen met schilfers kunnen een groot probleem worden; volledige vervanging is daarom de beste optie. Verbogen wielen kunnen soms worden gerepareerd. Wanneer wordt vermoedt dat de wielen incorrect zijn uitgelijnd, dan is het vanwege veiligheidsredenen van belang deze snel te laten controleren en opnieuw te laten uitlijnen.

Stuurinrichting en ophanging

De ophanging vangt de hobbels op het wegdek op, zodat deze niet worden gevoeld. Een plotselinge impact met een kuil in het wegdek kan een klap op de ophanging veroorzaken, wat leidt tot verschillende problemen. Enkele symptomen dat er een probleem is met de ophanging: de auto trekt naar één kant, de bediening voelt los, ongelijkmatige bandenslijtage of ongewone trillingen en geluiden.

Hoe veroorzaakt een kuil in het wegdek deze beschadiging?

Kuilen in het wegdek veroorzaken beschadiging wanneer de eerste kracht van de impact met de kuil in het wegdek via de banden naar de onderdelen van de stuurinrichting en het ophangingssysteem (schokdempers, veren, sporstangeind, stuurarmen enz.) wordt geleid. Herhaalde schokken door kuilen in het wegdek kunnen de mate van slijtage van de stuurinrichting en het ophangingssysteem versnellen.

Wat moet u doen wanneer beschadiging van de stuurinrichting en de ophanging wordt geconstateerd?

De meeste problemen bij de stuurinrichting en de ophanging kunnen worden verholpen door het versleten of beschadigde onderdeel te vervangen. Er wordt aanbevolen dit zo snel mogelijk te laten controleren, omdat beschadiging van de stuurinrichting en het ophangingssysteem de veiligheid in gevaar kan brengen.

Onderstel, carrosserie en uitlaat

Auto's met een lage rijhoogte hebben betere rijkwaliteiten, maar kunnen sneller beschadigd raken door kuilen in het wegdek. Cosmetische beschadiging door kuilen in het wegdek uit zich onder andere in krassen op laag hangende bumpers of zijafdichtingen. Ernstigere beschadigingen uiten zich onder andere in krassen langs het onderstel die roest en lekkage veroorzaken of gaten in de uitlaatpjipen, demper of katalysator. Wanneer de uitlaatpijpen beschadigd raken, is er een hoop geluidsontwikkeling en mogelijk vermogensverlies. De kans bestaat tevens dat de uitlaat schadelijke stoffen uitstoot, waaronder uitlaatgassen die weglekken naar het interieur; dit is mogelijk schadelijk voor de gezondheid.

Wat moet u doen wanneer beschadiging van het onderstel, de carrosserie en de uitlaat wordt geconstateerd?

Wanneer een probleem met de uitlaat wordt geconstateerd, wordt aanbevolen dit zo snel mogelijk te laten verhelpen vanwege de milieu- en gezondheidsrisico's. Lekkage vanaf het onderstel moet tevens worden onderzocht en verholpen. Cosmetische beschadiging aan bumpers en zijafdichtingen hoeft echter niet snel te worden gerepareerd.

 

De inhoud van dit artikel is uitsluitend bedoeld voor ontspannings- en informatiedoeleinden en dient niet te worden gebruikt als vervanging voor professioneel advies van een erkende technicus of monteur. Wij raden u aan om een erkende technicus of monteur te raadplegen als u specifieke vragen of twijfels hebt met betrekking tot een van de onderwerpen die in dit document aan de orde komen. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door uw vertrouwen op eender welke inhoud.

GERELATEERDE ARTIKELEN


Wielen controleren na het rijden


Meer info


Algemeen symptoom van ophangingsproblemen


Meer info


Hoe lang gaan wiellagers mee?

498888104
Meer info


Wielvlucht, naspoor en toespoor op een ovalen circuit


Meer info