Selecteer taal

Garantie
Algemene voorwaarden

Personenauto's

Delen
Download PDF" addthis:twitterVia="moogparts" addthis:twitterDescription="Garantie Algemene voorwaarden">
  • Met ingang van 1 januari 2016 wordt voor alle MOOG-producten die in de hieronder vermelde Europese landen gemonteerd zijn in personenauto's, die niet worden gebruikt voor beroepsmatig verkeer of commerciële doeleinden, gegarandeerd dat deze vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik en onderhoud gedurende 3 jaar vanaf de datum van installatie. De tegenprestatie voor gebreken uit hoofde van deze garantie is beperkt tot de kosteloze vervanging van producten die defect blijken te zijn en beperkt tot één vervangend onderdeel gedurende de garantieperiode. Aansprakelijkheid voor verzuim, misbruik, incidentele, directe, indirecte en gevolgschaden wordt uitdrukkelijk afgewezen.

  • Normale slijtage is niet onderworpen aan de garantie.

  • Het vermoedelijk defecte onderdeel moet worden teruggestuurd naar uw MOOG-wederverkoper of -installateur.

  • De MOOG-wederverkoper of -installateur zal de claim vervolgens aanhangig maken bij de distributeur van Federal-Mogul Motorparts-producten. De laatstgenoemde moet het vermoedelijk defecte onderdeel terugsturen naar de garantieafdeling van Federal-Mogul Motorparts Aftermarket EMEA, correct geëtiketteerd met verwijzing naar het garantieclaimformulier van Federal-Mogul Motorparts Aftermarket EMEA en vergezeld van een kopie van dit garantieclaimformulier met specifieke vermelding van: handelsnaam, adres en telefoonnummer van het garagebedrijf, onderdeelnummer, modeljaar, verklaring van het defect, datum van installatie en verwijdering, kilometerstand bij installatie en verwijdering, handtekening van de installateur. Daarnaast dient de aanvrager een kopie van de originele factuur te verstrekken, die de datum van verkoop aan de consument en, indien van toepassing, een kopie van het wieluitlijningsrapport bevat.

  • Het garantieclaimformulier is beschikbaar bij uw plaatselijke contactpersoon van Federal-Mogul Motorparts Aftermarket EMEA.

  • De garantie omvat niet de arbeidskosten voor de verwijdering en installatie of eventuele bijkomende kosten. Vergoeding van deze kosten is afhankelijk van goedkeuring door de garantiemanager van Federal-Mogul Motorparts Aftermarket EMEA.

  • De garantie van drie jaar is nietig indien het product niet is geïnstalleerd door een professionele installateur.

  • De garantie is nietig indien het product het voorwerp is geweest van onjuist gebruik, ongeval, onjuiste installatie, onderhoud of oneigenlijke toepassing. bijv. MOOG LV-onderdelen geïnstalleerd in voertuigen die worden gebruikt voor terrein- en racedoeleinden, taxi's, bedrijfswagens, wagenpark, politieauto's en andere overheidsauto's, onderdelen die van een voertuig naar een ander zijn overgebracht, voertuigen met een gemodificeerd chassis, overbeladen voertuigen en schade veroorzaakt door externe bronnen zoals de gevolgen van steenslag en het rijden over verkeersdrempels met te hoge snelheid.

  • De garantie van 3 jaar is geldig in de volgende landen: Alle landen van de Europese Unie, Noorwegen, Zwitserland, Servië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Albanië en Macedonië.

  • Federal-Mogul Motorparts Aftermarket EMEA behoudt zich het recht om de garantie in dezen af te wijzen bij niet-naleving van de vereiste procedure en/of in geval van ontbrekende attesten.

Algemene voorwaarden

Download PDF

Delen
Download PDF" addthis:twitterVia="moogparts" addthis:twitterDescription="Garantie Algemene voorwaarden">